Α’ Λυκείου

Α’ Λυκείου

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
‘Αλγεβρα 2 ώρες
Γεωμετρία 2 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Έκθεση 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες
Σύνολο 12 ώρες

Πυλώνες Επιτυχίας

Ανθρώπινο Δυναμικό
Σεβασμός στην ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε μαθητή
Αναλυτική οργάνωση και αυστηρός προγραμματισμός
Καινοτομία, τόλμη και εγρήγορση