Γυμνάσιο

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
1. Μαθηματικά 2 ώρες
2. Φυσική 1 ώρα
3. Ιστορία 1 ώρα
4. Γλώσσα-Λογοτεχνία 2 ώρες
5. Βιολογία 1 ώρα
6. Αρχαία 1 ώρα
Σύνολο 8 ώρες

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
1. Μαθηματικά 2 ώρες
2. Φυσική 1 ώρα
3. Χημεία 1 ώρα
4. Γλώσσα-Λογοτεχνία 2 ώρες
5. Αρχαία 1 ώρα
Σύνολο 7 ώρες

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
1. Μαθηματικά 2 ώρες
2. Φυσική 2 ώρα
3. Χημεία 1 ώρα
4. Γλώσσα-Λογοτεχνία 2 ώρες
5. Αρχαία 2 ώρα
Σύνολο 9 ώρες

Πυλώνες Επιτυχίας

Ανθρώπινο Δυναμικό
Σεβασμός στην ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε μαθητή
Αναλυτική οργάνωση και αυστηρός προγραμματισμός
Καινοτομία, τόλμη και εγρήγορση