Διαγωνίσματα προηγουμένων ετών

Γ’ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών υγείας

Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

Β’ Λυκείου

Γενικής Παιδείας

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Θετικής Κατεύθυνσης

Α’ Λυκείου

Γενικής Παιδείας Σπουδών

Πυλώνες Επιτυχίας

Ανθρώπινο Δυναμικό
Σεβασμός στην ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε μαθητή
Αναλυτική οργάνωση και αυστηρός προγραμματισμός
Καινοτομία, τόλμη και εγρήγορση