Διαγωνίσματα 2020-2021

Α’ Λυκείου 2020-2021

Διαγωνίσματα Θερινών Σεπτέμβριος

Άλγεβρα  Γεωμετρία  Χημεία  Φυσική  Αρχαία

1ος κύκλος

Άλγεβρα  Γεωμετρία  Χημεία  Φυσική  Αρχαία

2ος κύκλος

Άλγεβρα  Γεωμετρία  Χημεία  Φυσική  Αρχαία

Πυλώνες Επιτυχίας

Ανθρώπινο Δυναμικό
Σεβασμός στην ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε μαθητή
Αναλυτική οργάνωση και αυστηρός προγραμματισμός
Καινοτομία, τόλμη και εγρήγορση