Θερινό πρόγραμμα 2023

Πρόγραμμα Τμημάτων προετοιμασίας από Α’ προς Β’ Λυκείου

ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Σύνολο 6 εβδομάδων 13 Ιουνίου με 17 Ιουλίου
επανέναρξη 28 Αυγούστου – 1η Σεπτεμβρίου με επαναλήψεις και διαγωνίσματα

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

(Νομικές, Φιλολογικές και Κοινωνικές Επιστήμες)

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
Αρχαία Άγνωστο 3 ώρες
Αρχαία Γνωστό 2 ώρες
Γλώσσα Λογοτεχνία 4 ώρες
Λατινικά 4 ώρες
Ιστορία 3 ώρες
Σύνολο 16 ώρες

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Θετικές Και Τεχνολογικές Επιστήμες

(Πολυτεχνείο – Φυσικομαθηματική – Στρατιωτικές σχολές)

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
Γλώσσα / Λογοτεχνία 4 ώρες
Φυσική 5 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Μαθηματικά 5 ώρες
Σύνολο 18 ώρες

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Eπιστήμες Υγείας

((Ιατρική – Φαρ/κή – Οδοντ/κη – Βιολογίας – Χημείας)

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
Γλώσσα / Λογοτεχνία 3 ώρες
Φυσική 4 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Βιολογία 3 ώρες
Σύνολο 14 ώρες

κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf

3ο Επιστημονικό Πεδίο
Eπιστήμες Υγείας

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Σπουδών Οικονομίας Και Πληροφορικής

(Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής)

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
Γλώσσα / Λογοτεχνία 4 ώρες
Αρχές Οικ.Θεωρ. 3 ώρες
Πληροφορική 3 ώρες
Μαθηματικά 5 ώρες
Σύνολο 15 ώρες
Πρόγραμμα Τμημάτων προετοιμασίας από Α’ προς Β’ Λυκείου
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σύνολο 6 εβδομάδων 13 Ιουνίου με 17 Ιουλίου
επανέναρξη 28 Αυγούστου – 1η Σεπτεμβρίου με επαναλήψεις και διαγωνίσματα

Β’ Λυκείου θερινό πρόγραμμα 2023

Ανθρωπιστικών Σπουδών

κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf

Β’ Ανθρωπιστικών Σπουδών

Β’ Λυκείου θερινό πρόγραμμα 2023

Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας

κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf

Β’ Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας

Β’ Λυκείου θερινό πρόγραμμα 2023

Οικονομίας και Πληροφορικής

κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf

Β’ Οικονομίας και Πληροφορικής

Πρόγραμμα Τμημάτων προετοιμασίας Α’ Λυκείου
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σύνολο 6 εβδομάδων 13 Ιουνίου με 17 Ιουλίου
επανέναρξη 28 Αυγούστου – 1η Σεπτεμβρίου με επαναλήψεις και διαγωνίσματα

Α’ Λυκείου θερινό πρόγραμμα 2023

κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf

Α’ Λυκείου

Πρόγραμμα Τμημάτων προετοιμασίας Α’ Γυμνασίου
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σύνολο 4 εβδομάδων 19 Ιουνίου με 14 Ιουλίου
επανέναρξη 28 Αυγούστου – 1η Σεπτεμβρίου με επαναλήψεις και διαγωνίσματα

Α’ Γυμνασίου θερινό πρόγραμμα 2023

κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf

Α’ Γυμνασίου

Β’ Γυμνασίου θερινό πρόγραμμα 2023

κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf

Β’ Γυμνασίου

Γ’ Γυμνασίου θερινό πρόγραμμα 2023

κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf

Γ’ Γυμνασίου

Πυλώνες Επιτυχίας

Ανθρώπινο Δυναμικό
Σεβασμός στην ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε μαθητή
Αναλυτική οργάνωση και αυστηρός προγραμματισμός
Καινοτομία, τόλμη και εγρήγορση