Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων Γ’ κύκλου

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων Γ’ κύκλου 2023 Γ’ Λυκείου
ΩΡΑ

15:00-18:00

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ

01/04/2023

ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ

08/04/2023

ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ

22/04/2023

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΕΠΠ
ΣΑΒΒΑΤΟ

29/04/2023

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΑΟΘ
Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων Γ’ κύκλου 2023 Β’ Λυκείου
ΩΡΑ

15:00-18:00

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ

01/04/2023

ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ

08/04/2023

ΑΡΧΑΙΑ ‘ΑΛΓΕΒΡΑ ΆΛΓΕΒΡΑ ΆΛΓΕΒΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ

22/04/2023

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. ΦΥΣΙΚΗ ΑΕΠΠ
ΣΑΒΒΑΤΟ
29/04/2023
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΑΟΘ
ΣΑΒΒΑΤΟ

06/05/2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. Β’ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. Β’
Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων Γ’ κύκλου 2023 Α’ Λυκείου
ΩΡΑ 15:00-18:00 Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 01/04/2023 ΕΚΘΕΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08/04/2023 ΑΛΓΕΒΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/04/2023 ΦΥΣΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/04/2023 ΧΗΜΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06/05/2023 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/05/2023 ΑΡΧΑΙΑ
Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων Γ’ κύκλου 2023 Γυμνασίου
ΩΡΑ

15:00-18:00

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

01/04/2023

ΕΚΘΕΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ

08/04/2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ

22/04/2023

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ

29/04/2023

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ

06/05/2023

ΑΡΧΑΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ

13/05/2023

ΦΥΣΙΚΗ
ΩΡΑ

15:00-18:00

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

08/04/2023

ΕΚΘΕΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ

22/04/2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ

29/04/2023

ΦΥΣΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ

06/05/2023

ΧΗΜΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ

13/05/2023

ΑΡΧΑΙΑ
ΩΡΑ

15:00-18:00

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

08/04/2023

ΕΚΘΕΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ

22/04/2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ

29/04/2023

ΦΥΣΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ

06/05/2023

ΧΗΜΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ

13/05/2023

ΑΡΧΑΙΑ