Πρόγραμμα Προσομοιωτικών Διαγωνισμάτων 2022

Πρόγραμμα Προσομοιωτικών Διαγωνισμάτων Γ’ Λυκείου 2021-2022

Προσομοιωτικά Διαγωνισμάτα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Πέμπτη 28/04/22 15:00-18:00
Λατινικά

Σάββατο 30/04/22 10:00-13:00
Ιστορία

Σάββατο 07/05/22 10:00-13:00
Αρχαία

Σάββατο 14/05/22 10:00-13:00
Έκθεση

Προσομοιωτικά Διαγωνισμάτα

ΘΕΤΙΚΗ

Πέμπτη 28/04/22 15:00-18:00
Μαθηματικά

Σάββατο 30/04/22 10:00-13:00
Φυσική

Σάββατο 07/05/22 10:00-13:00
Χημεία

Σάββατο 14/05/22 10:00-13:00
Έκθεση

Προσομοιωτικά Διαγωνισμάτα

ΥΓΕΙΑ

Πέμπτη 28/04/22 15:00-18:00
Βιολογία

Σάββατο 30/04/22 10:00-13:00
Φυσική

Σάββατο 07/05/22 10:00-13:00
Χημεία

Σάββατο 14/05/22 10:00-13:00
Έκθεση

Προσομοιωτικά Διαγωνισμάτα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Πέμπτη 28/04/22 15:00-18:00
Μαθηματικά

Σάββατο 30/04/22 10:00-13:00
Α.Ο.Θ.

Σάββατο 07/05/22 10:00-13:00
Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο 14/05/22 10:00-13:00
Έκθεση

Πρόγραμμα Προσομοιωτικών Διαγωνισμάτων Β’ Λυκείου 2021-2022

Προσομοιωτικά Διαγωνισμάτα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Τετάρτη 27/04/22 15:00-18:00
Έκθεση

Πέμπτη 28/04/22 15:00-18:00
Λατινικά

Σάββατο 30/04/22 10:00-13:00
Ιστορία

Σάββατο 07/05/22 10:00-13:00
Αρχαία

Προσομοιωτικά Διαγωνισμάτα

ΘΕΤΙΚΗ

Τετάρτη 27/04/22 15:00-18:00
Έκθεση

Πέμπτη 28/04/22 15:00-18:00
Άλγεβρα

Σάββατο 30/04/22 10:00-13:00
Φυσική

Σάββατο 07/05/22 10:00-13:00
Χημεία

Σάββατο 14/05/22 10:00-13:00
Μαθηματικά Κατ.

Προσομοιωτικά Διαγωνισμάτα

ΥΓΕΙΑ

Τετάρτη 27/04/22 15:00-18:00
Έκθεση

Σάββατο 30/04/22 10:00-13:00
Φυσική

Σάββατο 07/05/22 10:00-13:00
Χημεία

Σάββατο 14/05/22 10:00-13:00
Βιολογία Γ’

Προσομοιωτικά Διαγωνισμάτα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τετάρτη 27/04/22 15:00-18:00
Έκθεση

Πέμπτη 28/04/22 15:00-18:00
Άλγεβρα

Σάββατο 30/04/22 10:00-13:00
Α.Ο.Θ.

Σάββατο 07/05/22 10:00-13:00
Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο 14/05/22 10:00-13:00
Μαθηματικά Κατ.

Πρόγραμμα Προσομοιωτικών Διαγωνισμάτων Α’ Λυκείου 2021-2022

Προσομοιωτικά

Τετάρτη 27/04/22 15:00-18:00
Γεωμετρία – Αρχαία

Πέμπτη 28/04/22 15:00-18:00
Άλγεβρα

Σάββατο 30/04/22 10:00-13:00
Φυσική

Σάββατο 07/05/22 10:00-13:00
Χημεία

Σάββατο 14/05/22 10:00-13:00
Έκθεση

Πρόγραμμα Προσομοιωτικών Διαγωνισμάτων Γ’ Γυμνασίου 2021-2022

Προσομοιωτικά

Πέμπτη 28/04/22 15:00-18:00
Μαθηματικά

Σάββατο 30/04/22 10:00-13:00
Φυσική

Σάββατο 07/05/22 10:00-13:00
Χημεία

Σάββατο 14/05/22 10:00-13:00
Έκθεση

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια απορία σας ή διευκρίνηση.