Συντελεστές βαρύτητας

Η συνεχής αύξηση επιτυχόντων του φροντιστηρίου μας και ιδιαίτερα

στις υψηλόβαθμες σχολές αποδεικνύει ότι ο προσωπικός αγώνας των μαθητών

με την κατάλληλή βοήθεια των καθηγητών μας και την οργάνωση

του φροντιστήρίου ¨ΟΡΟΣΗΜΟ¨ έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.