Υπολογισμός Μορίων

Mπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια με το Εξεταστικό Σύστημα που εφαρμόζεται φέτος.

Επιλέγετε τον Προσανατολισμό και τα εξεταζόμενα μαθήματα και ως γραπτό βαθμό γράφετε στη σχετική θέση το βαθμό του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.

Σημαντική Παρατήρηση:
Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή. Για παράδειγμα γράφουμε: 17.6

Ειδικά μαθήματα:
Για τα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου, όπως και για την Αρμονία και τον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, ο βαθμός που πρέπει να καταχωρήσετε στην παρακάτω φόρμα είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών στα δύο μαθήματα, στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

 

Υπολογισμός μορίων Πρόσβασης Γενικού Λυκείου
Πανελλαδικές 2021  

Η συνεχής αύξηση επιτυχόντων του φροντιστηρίου μας και ιδιαίτερα

στις υψηλόβαθμες σχολές αποδεικνύει ότι ο προσωπικός αγώνας των μαθητών

με την κατάλληλή βοήθεια των καθηγητών μας και την οργάνωση

του φροντιστήρίου ¨ΟΡΟΣΗΜΟ¨ έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.