Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Είμαστε από τα παλαιότερα φροντιστήρια στην Ελλάδα, και μάλιστα με αποκλειστικότητα στις σχολές μεγάλου συναγωνισμού.

Λειτουργούμε από το 1974 με επιτυχίες στις πιο δύσκολες σχολές των Α.Ε.Ι., γιατί μας ενδιαφέρει η ποιότητα.

Έχουμε εκπαιδεύσει περισσότερους από 35.000 μαθητές.

Κάθε χρόνο πετυχαίνουμε ένα ποσοστό (ανάλογα με τη σχολή) 85-98% των μαθητών μας να γίνονται φοιτητές.

Το ποσοστό αυτό είναι αποτέλεσμα μεθοδικής δουλειάς, που βασίζεται σε ένα μελετημένο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Φιλοδοξούμε στην οργάνωση του ορθού τρόπου σκέψης και στη μεθόδευση του τρόπου μελέτης των σπουδαστών μας, που θα τους βοηθήσει στη μελλοντική επιστημονική σταδιοδρομία τους…


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Αυστηρή μεθόδευση της διδασκαλίας κάθε κεφαλαίου, ώστε να αποφεύγονται τα κενά και να επιτυγχάνεται η λεγόμενη «μεταφορά μάθησης», δηλαδή γνώσεις ενός κεφαλαίου τις χρησιμοποιούμε και στα επόμενα κεφάλαια και στη λύση των ασκήσεων.

Ορθή κατανομή της ύλης ανά εβδομάδα, ώστε να ολοκληρωθεί η ύλη και να έχουμε χρόνο για οργανωμένη επανάληψη. Γιατί 40 χρόνια στην εκπαίδευση μας έχουν αποδείξει ότι η σωστή επανάληψη που γίνεται στα τμήματα είναι η βάση της υψηλής βαθμολογίας που πετυχαίνουν οι μαθητές μας.


ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Είναι ομοιογενή από μαθητές, που στοχεύουν υψηλούς στόχους και έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες.

Είναι ολιγομελή που σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αποτελούν τις «ιδανικές τάξεις» καθώς αποφεύγεται η απομόνωση που δημιουργούν τα διάφορα «γκρουπάδικα» και τα ολέθρια για τόσο δύσκολες σχολές «ιδιαίτερα». Έτσι επιτυγχάνουμε εκτός από τη μαθησιακή τους επάρκεια και την ένταξη τους στην ομάδα, συμβάλλοντας στη μετέπειτα κοινωνικοποίηση τους.

Είναι τμήματα στα οποία ο κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαιτερότητα, ενώ συγχρόνως δεν μαθαίνει μόνο από τον καθηγητή του αλλά και από τους συμμαθητές του με τους οποίους ζει τις ίδιες αγωνίες και συνεργάζεται μαζί τους για την τελική επιτυχία.


Οι λόγοι για τους οποίους εμπιστεύεστε τα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ:

Πολυετής πείρα

Ολιγομελή – Ομοιογενή τμήματα

Συνεργατική διαδικασία μάθησης

Συνεχή ενημέρωση γονέων

Ολοκληρωμένες σειρές βιβλίων από τις εκδόσεις ΟΡΟΣΗΜΟ καθώς και βοηθήματα των καθηγητών σε συνεργασία με μεγάλους εκδοτικούς οίκους.