Προτεινόμενα Θέματα 2018 Γ' Λυκείου

 

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών (1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών)

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ      

ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ       

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Θετικών Επιστημών (2ο Πεδίο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών)

ΧΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ        

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Θετικών Επιστημών (3ο Πεδίο: Σπουδών Υγείας και Ζωής)

ΧΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ       

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ( 4ο Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΟΘ      

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Γενικής παιδείας

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ      

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ